2018. augusztus 9.

Háromszék iparának képi emlékei

Háromszék iparának képi emlékei

Háromszék gazdasági-társadalmi elmaradottsága és a tőkehiány miatt a csak a népi és kézműipart tartották elterjedt foglalkozásként Háromszéken. A 18. század végén és még inkább a 19. század elején az iparosok céhekbe tömörülésének köszönhetően kezd az ipari élet szervezettebbé válni. Fő központjának Kézdivásárhely tekinthető olyannyira, hogy a céhek és a kisipar fejlettsége miatt néhány szesz- és sörgyár kivételével itt jelentősebb iparvállalat később sem létesült. A megyeszerte mezőgazdasági nyersanyagot felhasználó néhány élelmiszeripari üzem semmiképpen sem tekinthető mai értelemben vett ipari létesítménynek. És mégis… A jelen írásunkban közzétett archív felvételekkel ezen vállalkozások emlékét próbáljuk feleleveníteni.

MASAT-papa Szentgyörgyön

MASAT-papa Szentgyörgyön

Híres vendég lépte át tegnap, augusztus 8-án a Puskás Tivadar Szakképző Líceum kapuját: dr. Gschwindt András egyetemi docens, projektvezető, Budapest díszpolgára, a magyar űrkutatás úttörője, az első magyar műhold, a MASAT-1 megálmodója és kivitelezője meglátogatta a Puskás Tivadar Rádióklubot, a távközlési kismúzeumot és a Székely Mikó Kollégiumot, hogy korábbi adományait működés közben is láthassa.