2017. november 23.

A szabadság hozadéka

A szabadság hozadéka

A szabadságnak becézett életállapotot szerintem a fiatalok élik meg leginkább, 1989 óta. Mondom ezt a szabadság szó negatív értelmében is. Sok hitványság belefér, olyasmi is, amit még a tágra hígított, rendetlen törvényhalmaz is megbámul. Amit azonban minap este negyed nyolc órakor láttam s bámultam a gyönyörű parkban, korai őszi sötétben, az megdöbbentett amúgy isten igazában. Talán azért, mert ritkán járok este.

Parkolópályára tették

Parkolópályára tették

A Hargita Kiadóhivatal Székely Könyvtár-sorozatának 51. köteteként jelent meg a híres nyelvtudós, utazó, keletkutató és egyetemi tanár, Szentkatolnai Bálint Gábor (1844–1913) válogatott műveit tartalmazó könyv. Ősbemutatóját júniusban tartották a harminc nyelvet behatóan ismerő és beszélő székely zseni szülőfalujában Szentkatolnán, kedd este pedig a sepsiszentgyörgyi közönség is megismerhette a Székely Nemzeti Múzeumban.

Ottokár dicsekszik

Ottokár dicsekszik

A gyér írásos adatok néha éles fényt vetnek arra, mely segédnépekkel harcolt vállvetve a székelység, s érdemes eltűnődni azon, melyik és miért maradt fenn közülük máig. II. Ottokár cseh király 1260-ban beszámol a pápának arról, hogy IV. Béla magyar királlyal ütközött meg a Morva folyó mellett, s a levélből kiderül, milyen felépítésű és összetételű volt ama sereg, melybe a székelyeknek be kellett illeszkedniük.