A medve éppen egy általa levadászott szarvasmarhából falatozik

A román vízügyi és erdészeti minisztérium 2016-ban 1700 nagyragadozó – 552 barnamedve, 657 farkas, 482 vadmacska – kilövését akarta engedélyezni Romániában. A zöldszervezetek, állatvédők tiltakozásba fogtak, aláírást gyűjtöttek a nagyvadak védelmében.

A kilövési kvótát minden évben a brassói egyetem erdészeti karának a tanulmánya alapján hagyják jóvá. A román akadémia negatívan véleményezte a védett állatfajok kilövésére vonatkozó rendeletet. A Brassói Táblabíróság ügyészsége is vizsgálatot indított a kilövési kvóták megállapítása miatt. Cristiana Pascal-Palmer (volt) környezetvédelmi miniszter pedig visszavonta a kilövésre való rendeletet. A populáció szabályozás céljával történő medvevadászat letiltása nagy felháborodást keltett a vadásztársaságok körében. Heves vita alakult ki a vadászok és természet-, környezetvédők között. Miközben a jelenlegi helyzetnek az első számú kárvallottai az állattartók, a mezőgazdasági területeket művelők.

2017-ben Grațiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter intervenciós kvótát engedélyez medvék és farkasok kilövésére. Azonban ezzel sem a vadásztársaságok sem a környezetvédők nincsenek megelégedve. Közben a községek, települések vezetői is igen érintetté váltak a témában, mert egyre gyakrabban és egyre többször a faluban, lakott övezetben jelennek meg medvék, és nem csak anyagi károkat okoznak, hanem emberek életét is veszélyeztetik. Félelemben, rettegésben tartva az ott élőket, akik egyértelműen az előjáróktól várják a megoldást.

A medve köztémává vált, megosztja a társadalmat, heves indulatokat vált ki emberekből, a nagy vitában egyre többen az országvezetésre, a politikusokra mutogatnak, hogy ők kellene tegyenek valamit, kezükben van a döntés, náluk van a megoldás…

Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét, az Európai Unió Régiók Bizottságának a témában felelős raportőrét kerestük meg, és a medvetémáról, a kialakult helyzetről, a fejleményekről, eredményekről és a hogyan továbbról beszélgettünk.

– Mikor volt az a pont, amikor rájött, hogy a medvekérdéssel foglalkoznia kell?
– 2008 áprilisában, az akkori közvetlen megyetanácselnöki tisztségért folyó választási kampányban szembesültem először a kérdéssel. Akkor gyalogosan végigjártam a megye minden települését, és azon belül is a fontosabb utcákat, és az emberekkel szóba álltam. Napi 1–2 községre volt elég az idő. Kőrispatakon szörnyedtem el a legjobban, és Siménfalván, ahol számos gazda arról panaszkodott, hogy a vadkárok miatt visszaszorultak a kis kertjeikbe, és felhagyták a termelést. Megválasztásomat követően már 2009-ben létrehoztunk egy megyei, a vadkárokkal foglalkozó munkacsoportot, és elkezdtünk közösen megoldásokat keresni. Az évek során egyre több ismeretre tettünk szert, egyre részletesebben láttuk a kérdést, ezért hatékonyan tudtunk segíteni olyan kérdésekben, mint a kárfelvétel, de szerveztünk tájékoztató kampányokat, jogszabály-módosítást nyújtottunk be a villanypásztor telepítésére vonatkozóan, miközben folyamatosan kértük a központi kormányzattól a hosszú távú intézkedések bevezetését, mert főleg a medvék esetében látszott, hogy évről évre komolyabb, súlyosabb lesz a helyzet.
S ahogy a helyzet súlyossága nőtt, úgy lettünk egyre hangosabbak. Nem az volt a célunk, hogy a medvevadászatnak alapot adjuk, hanem az, hogy Bukarest ne tudja szőnyeg alá seperni a medvekérdést, és a szokásos bukaresti látszat és akkut problémakezelés helyett, hosszú távú, fenntartható megoldásról beszéljünk, s ezt a célunk elértük. Annak ellenére, hogy legtöbbször én kerültem előtérbe a sajtóban, egy nagyon jó csapattal dolgoztam együtt, itt gondolok a megyei tanácsnál lévő 5 munkatársamra, az önkéntesen jelentkező, segítő félszáz bedolgozóra, vagy a Szent István Egyetem vadgazdálkodási tanszékére.

– Miért vált társadalmi kérdéssé a medvegond? Miért nem maradt meg vadgazdálkodás szinten?
– Mert ez Románia. Bukarestben rászoktak arra, hogy cirkusszal lehet a nagyobb bajokat elkendőzni. Így a 2016-os „szakértő” kormány minisztere felkorbácsolta az indulatokat e téren, majd amint azt utólag is elismerték a minisztérium munkatársai, hozott egy érzelmi döntést. Ez az érzelmi döntés lehet jót tett az akkori kormányfő politikai karrierjének, viszont a székely falvak lakóinak csak kárt hozott, és nem csak, mert ugyanilyen helyzet áll fenn Brassó, Szeben, Prahova megyékben is. Ennek köszönhetően lett a medvekérdésből szakmai vita helyett társadalmi vita. Ennek legnagyobb hátránya, hogy a szakmai érvek helyett a kérdés érzelmi megközelítése kapott inkább teret.
Erre rájött az is, hogy egyre inkább kezdett látszani, hogy több 10 millió euró uniós finanszírozást hívtak le Romániában szervezetek és központi állami szervek, különféle tanulmányok, elemzések, tervek készítésére, a nagyvadak ügyére is, de azoknak eredménye újabb vitákhoz vezetett, s a legfontosabb, hogy a sok kutatás során a helyi közösségek véleménye és a helyi valóság mellőzve lett. A lehívott források elég tekintélyes részét kommunikációra költhető összegek képezték, és egy egyenlőtlen harc kezdődött a médiában, ahol a gazdák, földtulajdonosok, vadgazdák már nem rúgtak labdába. Tehát, látni kell, hogy komoly erőforrás áll a status-quo-t megtartani akarók rendelkezésére, hisz a The Guardianig eljutottak, hamis állításokat közölve, így próbálva megakadályozni egy általam készített uniós dokumentum elfogadását a Régiók Bizottságában.

– Mikor volt az első medvével való találkozása?
– Gyerekkoromban, talán 7-es lehettem, édesapám állatorvos, így mindig elkísértem őt, nyáron sokszor jártunk ki az esztenákra. Életem legszebb pillanatai közé tartoznak ezek az élmények, a juhfürdetéstől a frissen készült orda, sajt vagy zsendice kóstolásáig és a természetben való csatangolásokig. Az egyik csomafalvi juhnyáj a parajdi részen legelt, odamentünk, a román pásztor fiával játszottunk az erdőben, amíg a kezelések tartottak, és egyszer előttünk kb. 5–6 méterrel kiszökött egy medve, és ment le a patak felé. Elég nagy ijedtség lett úrrá rajtunk, ma persze mosolygok a történteken, de akkor megtanultam, mit jelent az, hogy a medve nem játék.

– Térjünk vissza a jelenbe, hogyan látja a medvekérdést, hogyan tovább?
– Kell hinnünk abban, hogy a helyzetet lehet okosan rendezni. A medve is egy érték, és az is kell maradjon. El kell érnünk, hogy ne köz­ellenség legyen. Több szinten folyik a munka, a megyében, Bukarestben és Brüsszelben. Ezekről órákat lehet beszélni, de megpróbálom röviden összefoglalni a követett célokat, a felsorolás nem tükröz semmilyen fontossági sorrendet:

1. Megelőzésre kell összpontosítani, hiszen a beavatkozás, azaz – ahogy többen ismerik – az intervenció, csak pillanatnyi megoldás, amely a jelenlegi helyzetet is csak részben kezeli. Megelőzés nélkül újabb és újabb esetek lesznek.

2. Sajnálom, hogy a vadásztársaságok szinte egy hónapig nem hitték el, hogy megszületett az intervenciós rendelet, és kell vele élni a veszélyes egyedek ügyében, így sok helyen sok kár, akár ember elleni támadás is megelőzhető lett volna az ősz folyamán. De persze a minisztériumot továbbra is számon kell kérjük, mert nem mennek a dolgok, csak vontatottan és médiacirkuszok árán.

3. Rendbe kell tenni a jogszabályokat, itt már sok javaslatunk volt, és ezeket újra és újra benyújtjuk. Az, hogy novemberben a szenátus környezetvédelmi bizottsága egy nyílt vitát szervezett a témában, az annak köszönhető, hogy nem hagytuk magunk ígéretekkel elhallgattatni, és olyan intézmények kapcsolódtak be a vitába, amelyek egy éve még nem tartották érdemesnek a témát napirendre tűzni. De ugyanakkor benyújtottunk egy petíciót a nép ügyvédjéhez, hogy vizsgálják meg, hogy hány intézmény és döntéshozó testület nem végzi a dolgát, hiszen az emberi élet és a testi épség semmibe vételét nem lehet elnézni.

4. Brüsszelben sikerült letisztázni, hogy „nem Brüsszel a hibás”, Brüsszel nem tiltott meg semmit, csak a bukaresti kormány környezetvédelmi minisztériuma nem teszi a dolgát. Ezt fontos tudni! Ellenben Brüsszeltől várják a pénzt a megelőzésre, hiszen ha itt van Európa medvepopulációjának kétharmada, s nekünk kötelességünk erre vigyázni, akkor a kötelezettségből származó költségeket kompenzálni kell. Ezzel Brüsszel egyet is ért, de megfelelő menedzsment és terv nélkül nem fogja biztosítani a forrásokat, és ez a román kormány legnagyobb hiányossága, s ezt akarják eltakarni a „Brüsszel megtiltotta” típusú mondatokkal.

5. A mezőgazdasági minisztériumnál ki kell harcoljuk, hogy indítsák el a Natura 2000-es kompenzációra vonatkozó intézkedést, hiszen Románia szinte az egyetlen ország az Unióban, amely nem hívja le a hektáronként 200–500 eurót jelentő uniós forrást. Egyszerű számítással, egy kétezer hektáros közbirtokossági terület esetében, ami beleesik egy Natura 2000-es övezetbe, csak kétszáz euróval számolva is négyszázezer euró kompenzációt jelentene, amely mellett már megérné a medvét akár „mézzel is etetni” odafent a saját élőhelyén, hogy ne a könnyű táplálékszerzés miatt szokjon rá a kertjeinkre, házainkra, állatainkra.

6. Szemléletváltásra van szükség a vadásztársaságoknál is, összefüggésben a Natura 2000-es területek kompenzációjával, s el kell jutni arra a szintre, hogy egy-egy nagyvad kilövése a bevételek csak kisebbik szeletét képezze. Szerintem az itteni vadásztársulásnak sem felel meg, hogy egy itteni vadász, aki minimálbéren van alkalmazva, „kiszolgálja” és napokon keresztül szinte szolgaként kísérgeti a nyugati „pénzes” kollégáját, míg az elejti az úgymond újratermelődő vadat. Nem vagyok vadász, de a logika erre enged következtetni.

Örvendek és fontosnak tartom, hogy itt van a Szent István Egyetem, ahol vadgazdamérnöki mesteri oktatást is biztosítanak, emellett elindult a beszélgetés, közös pontok keresése a természetvédők és a Natura 2000-es övezetek kezelőivel, tehát sokrétű tevékenységet kell folytatni az egyensúly megteremtése céljából. Persze, a központi kormányzat megfelelő tevékenysége nélkül csak kis eredményeket érhetünk el, de a július 5-ei tüntetés előtti napon is sokan azt mondták, értelmetlen Bukarestbe menni. Én hittem abban, ha valamit akarunk, akkor azt meg kell próbáljuk. És nekünk volt igazunk. Külön köszönöm Tamás Sándor és Péter Ferenc kollégáimnak is, valamint az RMDSZ parlamenti képviseletének, megmutattuk, hogy van összefogás, hogy együtt egy erőt képezünk. S ha akkor sikerült elérni közös céljainkat, akkor máskor is fog, én hiszek ebben az együttműködésben.

– Mit tart az eddigi eredmények közül a legfontosabbnak?
– A legfontosabb eredmény, hogy sikerült megakadályozni azt, hogy legalább a döntéshozó fórumok szintjén ne az érzelmi érvek legyenek hangsúlyban. A másik jelentős eredmény, hogy a minisztérium megértette a menedzsment terv lényegét, már ha másért nem is, csak azért, hogy ne legyen a média kereszttüzében, s ha tartják ígéretük, akkor a hetekben közvitára bocsátják a menedzsment tervet. De ez már legyen a jövő, most már advent van. Ismételten megköszönöm mindenkinek a támogatását, jó szavát, amit az idei évben felénk tolmácsolt, kívánok a Székely Hírmondó olvasóinak áldott karácsonyi ünnepeket, és az új évben mindenkit áldás, öröm és egészség kísérjen!

Névtelen hozzászólások:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Facebook hozzászólások:
 • User
  Dátum: 2017. december 14., 11:10
  ÉRTÉKELÉS: 5

  Na ismet egy nem a megfelelo funkcioban levo birka,aki sajat bevallasa szerint a juhok kozt nott fel.Na mars vissza a juhokhoz es bizd a medve ugyet masra!!!

 • User
  Dátum: 2017. december 15., 18:52
  ÉRTÉKELÉS: 7

  valaki kérdezze már meg Borboi elnök úrtól, hogy a szeredai ortodox pátriárkának hol kellett megcsokólni, hogy közbenjárjon az ügyészségen a “10% az aszfalt árából” bizniszben?

 • User
  Dátum: 2017. december 16., 18:09
  ÉRTÉKELÉS: 4

  Jajj igen, kezelési terv, Borboi úr, Őn érti, hogy az mit is jelent? Eláruljuk. Nyugodtan vegye elő a szlovéniai, horvát, svéd kezelési terveket, mert amit a híres ICAS készít a miniszterium részére, az híves mása lesz ezen dokumentumoknak. Ugyanakkor, nem fog semmi jót jelenteni önnek, vagy a vadászkáknak, mert ugye abban nem szerepelhetnek ilyen fogalmak mint “trófeavadászat”. Ezentúl meg, a kezelési tervet ugye egy LIFE program keretén belül készítik, és a jelen pillanatban még 10%-ban sincs kész. (le lehet ellenőrízni a “LIFE for bear” weboldalon.)

Ajánló

Ne vidd haza!

Megjött a várva várt tavasz, ami inkább egyből nyárba ment át. A természet ébredésével, a természetbe vágyó emberek is ébrednek, mindenki, aki teheti, kikívánkozik a napsütötte, zöld természetbe. Egyre gyakrabban látni itt, ott kiránduló, sütkérező embereket, virágos réten szaladgáló gyerekeket.

Szép, szabad élet az esztenán?

Május vége van, ilynekor madárdaltól hangosak a hajnali erdők, nyulak kergetőznek a friss zöld vetésekben, az őz rudlik már felbomlani látszanak, 1–2 őz kóvályog itt-ott, ők sem vetik meg a vetések által nyújtott terülj-terülj asztalkámat. Gyík sütkérezik egy felmelegedett kövön, majd riadtan beszalad egy hasadékba, ahonnan egy béka ugrik ki.

Tollas kedvencek

Valamikor azért jártunk erdőre – legtöbbször hétvégeken –, hogy a város zajától távol legyünk, hétköznapi gondjainkat magunk mögött tudva nyugalmat és kikapcsolódást találjunk. Ezt neveztük kirándulásnak.

Miért várom jobban a tavaszt, mint a nyarat?

Egyre gyakrabban hallom a felsóhajtást, mikor lesz már nyár, de bevallom, valójában nem a nyarat várom. A nyárról rögtön a szúnyogok hada, a fullasztó hőség, különféle rovarok, bogarak képe jelenik meg előttem.

Európai medvemegfigyelő napok 2018

Az európai medvemegfigyelő napok egy szakmai rendezvény, ami abban áll, hogy egy évben kétszer, egy-egy napon – márciusban és júliusban –, amikor a bocsokat előhozzák az anyamedvék, a vadásztársaságok, vadászok, erdészek, vadgazdák, vadőrök kimennek egy területre, és megfigyelik, számba veszik a medvéket, majd a megfigyelt adatokat összesítik, központosítják. Aki szívesen bekapcsolódna az akcióba, az jelezze […]

Az apróvad-vadászat szépsége

A székelyszáldobosi vadásztechnikus, Román Richárd télen-nyáron, az év minden napján járja az erdőt, végzi feladatát erdészként, vadőrként, vadászként Erdővidék erdeiben, és ezt teszi szívvel-lélekkel. Elkísértük őt már vadetetésre, vadlesre, őzbakvadászatra, cserkelésre, bepillantottunk a vadőr mindennapi munkájában. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy az, aki nagyragadozók között nőtt fel, miként áll az apróvadak vadászata terén.

Az első nagy találkozás

Kis híján saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nagyon is valós a székely mondás: a medve nem játék. Gyűjtőmunkába fogtam egy medvés könyvhöz. Medvés történeteket göngyölítek fel, és mivel a tervek szerint a könyv gazdagon lesz illusztrálva, nekiláttam medvéket fotózni. Csakhogy hamar rá kellett jönnöm, nem is olyan egyszerű feladat, mert hiába hallom a rádióban, látom a tévében, olvasom az újságban, hogy nagyon el vannak szaporodva a medvék, erdőjárásaim során eggyel sem találkoztam.

Piros betűs ünnep

Immár három éve télen, a két ünnep között apróvadvadászatot szervezünk, melyre szeretettel meghívjuk a szebbik nem képviselőit is, akik sok hétvégét és estéket töltenek el párjuk nélkül, amíg ők szenvedélyüknek, a vadászatnak hódolnak. Ebből hagyományt szeretnénk teremteni.

Vadakról, vadászatról

Ha vadászatról, vadászokról esik szó, kívülálló vajmi keveset tud a témához hozzászólni. Vadásztörténeteket ugyan mindenki hallott, azt is tudjuk, hogy Háromszéken sok a medve, ám a vadgazdálkodás mikéntjéről, annak mindennapi problémáiról, a vadásztársaságok hétköznapjairól kevés nyilvános szó esik. Ezt az űrt próbálta pótolni nemrég a székelyszáldobosi Román Richárd vadásztechnikus, aki a Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete, valamint Erdővidék Múzeuma meghívásának eleget téve tartott előadást Baróton A vadászat mint életforma címmel.

Szarvasbőgés idején

Ismét beállítom az ébresztőt, meg három óra ötven perc van a felkelésig. Így megy ez már egy hónapja, pedig idehaza még csak most indulgat be a bőgés. Egy hónapig Magyarországon voltam Zemplénben bikák, disznók után nyomozni és vadásztatni, ott is mindig ezt írta az ébresztő.

Medvelesen és őzbakvadászaton Erdőfülén

Az előrejelzések szerint napos időre számíthatunk, ami jó hír, de valamiért mégis a szorongás érzése kerülget. Izgulok, talán azért, mert egy új helyzet előtt állok, most megyek először úgy medvelesre, hogy kint is alszom. Persze ez csak nekem medveles, mert a vadőrnek napi feladat a vadakat etetni.