Székely haza

Székely haza

Ki a nemes, és ki nem az?

A régi királyok és a társadalom az egész székelységet tekintette nemesnek, tehát nem adózónak, illetve csak vérével adózónak. Ahogy ez az ősi egység megbomlott, s a folyamat a 15–16. században felgyorsult, és a feudális tagoltsági formák kezdtek behatolni Székelyföldre, egyre többen lettek, akik ezt sérelmesnek találták. A nagy felkelés leverése után a fejedelem, János Zsigmond […]

Bővebben
Székely haza

A segesvári végzések

A háromkötetes históriában Oborni Teréz összegezi az 1562-es székely felkelés leverése utáni segesvári országgyűlés határozatait, és arra a következtetésre jut, hogy a székelyeket ezek fosztották meg „ősi szabadságaiktól”, melyekért „oly sokszor fegyvert ragadtak a következő évtizedekben is, és nem szűntek meg azokat visszakövetelni” még évszázadok múlva sem. A két nagyhatalom, a Habsburg és az oszmán szorításába került erdélyi állam fejedelme szigorúan megtorolta az ellene törő belső ellenfelek próbálkozásait, akik a kortárs Borsos Sebestyén krónikás szerint „a király ellen s az urak és a nemesség ellen kardot akarának vonni”.

Bővebben

Erről tudott?

Vízelzárás

Október 16-án, kedden 8–17 óra között javítás miatt felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu és Rózsa utcákban, valamint a Torjai úton az Ady Endre utca és a Stadion utca közötti szakaszon.

Áramszünet

Kiskászonban október 16-án 8–17 óra között, Gelencén október 17-én 8–17 óra között, Mikóújfaluban október 26-ig naponta 9–17 óra között, Alsócsernátonban október 18-án és 19-én 9–16 óra között szünetel az áramszolgáltatás.

Könyvtár

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár fiókkönyvtára (Sport utca 15. szám, 21-es tömbház, C lépcsőház, 1-es ajtó) október 2. és november 13. között leltározás miatt zárva tart. Az onnan kikölcsönzött könyveket legkésőbb október 2-ig kérik visszavinni. A leltározási időszakban a fiókkönyvtár olvasói az anyaintézmény székhelyén lévő kölcsönző részlegeken választhatnak olvasnivalót.