Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! 🐰🐥🌷

Vannak, akik tisztelnek és szeretnek minket

Vannak, akik tisztelnek és szeretnek minket

A centenárium évében, amikor Románia-szerte központosított magyarellenes kampány folyt (és napjainkban sem lankadt), nem csak hiánypótló és örvendetes, hanem merész tettet is jelentett egy olyan interjúkötet megírása, amely a román-magyar közeledésről szól. Simó Mártonban volt kellő bátorság ahhoz, hogy ezt megcselekedje, amint azt a Mi, székelyek és román barátaink című könyve is tanúsítja.