Hintaszék

Hintaszék

Vigyázzatok!

Vigyázzatok a templomokra, Templomkertek sírkövére, Múltunkat óvó kopjafákra, Csontjaink-őrző sírhantokra! Figyelmeztet az Értelem.   Legyen tanyák örökhazája, Vagy történelmünk Házsongárdja, Ahol minden székely hős pihen, Gyújtsunk szívünkben élő lángot! Figyelmeztet az Értelem.   Ma, a pénz s ököljog korában, Hol értéktelen a becsület, A székely nép örök parancsa: Mint hős, védelmezd népedet! Figyelmeztet az Értelem. […]

Bővebben
Hintaszék

Pásztori ének

„Az ember egyre vénül, verset ír, tanít.” (Radnóti Miklós)   Itt megpihenhet vágyaink raja, pihen az út, elnyúlva s vetkőzik, porhintázik boldogan az ágon, de alant mérges az őszi kikerics.   Ne szőj mesét meddő villámokról, utánad felsír a fénnyel vert patak, olcsó zászló a búza. ha léha, nem haragot vetsz, mégis vihart aratsz.   […]

Bővebben
Cunami a Kárpát-medencében
Hintaszék

Cunami a Kárpát-medencében

Alig virradt, s már kikelt az ágyból, papucsai után kotorászott a szoba sötétjében, majd kiment vizelni a tyúkól mellé. Kémlőn fürkészte az eget, esőfelhők után kutakodott, de azokat nem találva magában nyugtázta a napi teendőit. Ha már ott volt, gondolta felkölti a kakast, hadd kukorékolja ki a hajnalhasadást. Dolga végeztével visszaindult a házba, hogy vegyen […]

Bővebben
Hintaszék

Ünnepeink íze (egyperces a divatmajmolásról)

Készülődtem lélekben a konfirmálásra. Biztos voltam, rég nem hallott hangok rezdülnek meg, rég nem látott képek ugranak be látómezőmbe. Jól esett visszautazni fiatalságomba. A lelkész áhítatos arca elkísért évtizedeken keresztül, a vállamon cipelt szellemi batyuba belekerültek ajándékai. Gyönyörű idő volt, fullasztó meleg, a padokat az ünnephez méltóan feldíszítették. Jó érzés volt belenézni az ifjú arcok […]

Bővebben
Hintaszék

Lélekcserélő idő

Órákon át lapoztam meg olvastam a könyvét, szinte mindent tudtam a szerzőről. Mégis többször is föl-fölrebbent bennem a szánalom: szegény Lajos. Két évvel halála után megjelent könyve (Magyari Lajos: Lélekcserélő idők. 1989 –1990., felelős kiadó Szabó Zsolt) a fent jelzett egy esztendőben írt vezércikkei egy részét adja. ’89 legvégén zajlott az a bizonyos művi forradalom, […]

Bővebben
Tyúkok a mennyben
Hintaszék

Tyúkok a mennyben

(…) Jóformán észre sem veszi, mikor érkezik meg a Gyűrött Traktorba, ahogyan mindenki nevezi azt, bár a bejárata előtt két magas akáckaróra rögzített cégtáblán csupán annyit ír: „Cafe-bar”, mellette pedig egy csésze gőzölgő kávé díszeleg. A cégtábla Petrică úr műve, akitől tudnivalóan a kocsma nem hivatalos elnevezése is származik. Valójában kávét senki nem fogyaszt ott, […]

Bővebben
Bori esete a bakugrással, avagy a pokol órájának megtestesülése
Hintaszék

Bori esete a bakugrással, avagy a pokol órájának megtestesülése

Bori volt az osztály legszerencsétlenebb lánya. Mármint nem a megszokott pápaszemes, kapafogas, kétfeléfonottcopfos Harisnyás Pippi értelemben szerencsétlen, hanem tornaórán. Bori számára ugyanis a tornaóra olyan volt, mint másnak a matek meg a nyelvtan: a pokol bugyrainak kínkeserves legalja. Amikor meglátta az órarendjében, hogy másnap ismét fel kell vennie a kopott, koszos, szakadt tornacipőjét, úgy érezte, […]

Bővebben
Hintaszék

Nincs az Isten

nincs az Isten ne keresd itt régen elszállt innen a hit porból függönyt árny gomolyog ólomablak hályog-homok nyelv-kitépett Bach-orgona partitúra egérrágta derékba tört feszületen sátán-vigyor röhejt terem ne keresd itt nincs az Isten ha volna is futna innen mert a hívek ősi nyája szétszaladt az éjszakába harang nyelve rozsdamarta kárhoztatva némaságra, minek zúgjon ha a […]

Bővebben
Hintaszék

Égen s földön Kárpátok

Csomagja alig volt. Fehérnemű is csak egy váltás. Ki nem állhatta lesni a hatalmas forgó a korongot, melyről a végre megérkező utasok el-elkapják a magukét és irány a kijárat a reptérről. Néhány apróság ajándékként. Most húz át a repülőgép a Maros fölött. Novák András alacsony vérnyomása akkor emelkedett. Az óceánon átrepülni nem jelent számára többet […]

Bővebben
Hintaszék

Tíz kicsi székely

Tíz székelynek szűk volt a hely, lökdösődtek emiatt, Egyik földre bukott, kilenc maradt, hátha jobb lesz. Kilenc székely, ki székelyebb, azon vitatkozott, De hogy melyik, csak nyolc tudta meg, bizony, csak nyolc. Rusnya képűnek találta egyiket a hét, Kivetették a setétbe, maradtak a szépek. Megunt egyik csapot-papot, gépmadárral szállt el, Nevét is már elfeledte, hat […]

Bővebben
Déli harangszóra
Hintaszék

Déli harangszóra

Hárman mentek a mezei úton. Egyik, talán ő volt az idősebbik, sehova sem nézett, az utat is csak érzésből taposta. Fehér ing volt rajta, épp olyan, mint mellette lépegető komáján. Az néha csak szítt egyet a fogán, és közömbösen ment előre. Pedig nagy volt az izgalom a lelkükben. A harmadik nem ismert határt, nagy füttyentésekkel […]

Bővebben
Hintaszék

Vallomás

Székely vagyok! Annak szült anyám vadvirágos Fisáknak partján, hol gyermekkorom sok boldog évét töltöttem, őrizvén récét, pipét.   Hargita bércét büszkén jártam, kászuba málnát, epret szedtem. S ha tűzött a nap, szomjam kínzott, egy csipor borvíztől elfeledtem.   Faragtam tulipánt dúcos kapura, fontam csigolyából radínás kast, s ha jött az alkony, szólt az estharang, buzgón […]

Bővebben
Hintaszék

Hazajárok

Néma percekben, ha elfog a vágy, Szemem lehunyom, s képzeletben Hazamegyek. Üdvözlöm kis falum szép határát, Bejárom újra sok kedves táját, S rajtuk elmerengek.   Házunk tájára érve csendben, A kapufélfát előbb megölelve Az udvarra lépek. Megigazítom a rozzant viskót, Megetetem a Jámbort, Fickót, S bokrétának virágot tépek.   Mielőtt falumnak búcsút intek, A templom […]

Bővebben
Mégis végrendelet
Hintaszék

Mégis végrendelet

„A nép, amelyből vétettem, bizonnyal megél…” (Magyari Lajos) Zágon felől, hol a bércek fejét gyakran díszíti hókorona, a Kőrösi-domb és a Tölgyes-havas szorításából kibuggyan egy szomjas patak. Ő a híres kovásznai szita- és kalapkötőkért a Köztetőről indulva a kárpáti homokkőbe mélyül, s hogy Kőrös-pataknak mondhassa a világ, alászekerezik; abban mossa lábát – ki tudja, mióta […]

Bővebben
Hintaszék

Türelembokor

A hitvány áprilisban, amint a tanulkozó tinó került a barázdába, türelmünk bokrától Krisztus melegágyán a vétkek szaporodtak. Hej, te énekes járom! Hunyi-bujkál a Nap; e békességért a csend egyszer arcunkba csap. Mert az élet visszás: a vétkek békéjét nem az ökörhajtók türelméhez szabják.   Ambrus Lajos

Bővebben
Bálinth József hagyatéka
Hintaszék

Bálinth József hagyatéka

Bálinth József 1901. október 11-én született Csíkménaságban. Ki is volt ő? Néptáncos nagykövet? Világjáró poéta? Mindkét állítás igaz lehet, ha székely szívből és ajkakról fakad, s mivel méltánytalanul kevesen hallottak, tudnak róla, mi ezt szeretnénk orvosolni. Székely atyafink századelői életútjáról mindössze néhány régi, már besárgult fotó és újságból kivágott cikk maradt fent az utókor számára, […]

Bővebben
Hintaszék

Mese a tavasz hírnökeiről

Hunyor téli álmából ébredezett. Pislogott, hunyorított. Gyökerében mocorgást érzett, nemsoká csírába szökkent. Nőtt-növekedett, majd egyszer csak kidugta fejecskéjét a hó alól. Körülnézett a fehér mindenségben. Színes virága ott díszelgett a hó felett. Körülötte imitt-amott megjelent a fehér, sárga, lila és az illatos piros hunyor is. – Mindenkinek jó reggelt! – köszöntötte virágos kedvében téltemető társait. […]

Bővebben
Hintaszék

A mester és a magyar nyelv

A mester történetesen román volt, viszont nagyon szerette a magyar nyelvet. Rengeteg érdekes, kifejező és mély értelmű szót fedezett fel benne. Nem nyelvészként, hanem hobbiból foglalkozott vele. Szomorúan állapította meg tanítványainak, mennyire eltávolodtak a ma élő magyarok a saját nyelvük által felkínált, lelki mélységektől. Legkedvesebb példáját hozta elő: a gazember szót. – Gondolkodtatok el azon […]

Bővebben
Hintaszék

A tolvaj bundában jár

Alkoholos mámorban fetreng a házban Pista bá. Nem a józan természetéről hًíres. Néha kocsmázik, máskor magányosan iszik. Felesége évekkel ezelőtt meghalt, azóta egyedül él. Egyébként még így is egészen takaros gazdaságot tart. Tyúkok, tehén és frissen vásárolt malac, hiszen a házi szalonna akkor is jár az embernek, ha egyedül él, ha pityókás is. Május van. […]

Bővebben
Hintaszék

Dal a nőnek

Mondd hogy szemed vagyok Tested értem lázad Szavakból emelünk Igennek végvárat   Hogy elhagysz szenvtelen Mosolyod kölcsönkért Elárulsz holnap már Harminc üveggyöngyért   Mondd ránk vár Ázsia Száz rég süllyedt város Az Orion öve Gyémántberakásos   Mondd kunyhót építünk Holdból sivatagban Szivárvány-sátor véd Szilaj zivatarban   Mondd nincsen te meg én Csak a Mi a […]

Bővebben
Hintaszék

Lizát és a Bözsit nem adom!

Ott állt a hegyen, fürkésző barna szemeivel a tájat kémlelte. A templomtoronyból oda hallatszott a déli harangszó. Napbarnított arcán a fáradtság verejtéke gyöngyözött végig, aztán hirtelen mozdulattal a kasza után nyúlt, és úgy vetette fel a vállára, mint valami kis batyut. Szeme még egyszer végigsiklott a tájon, és araszos léptekkel a falu felé vette az […]

Bővebben
Hintaszék

Nénike vásárol

Ott toporog az üzletben. Vásárol. „Minden van, hála istennek! Jaj, vajon mit felejtettem el?” Óvatosan pislant listájára. A legfontosabb hiányzik: a kenyér. Visszamegy teljesen, szinte a bejáratig. Kifullad a tele kosárral, nehogy elfelejtse elmondani, hogy a hűségkártyáját elvesztette, lehetne-e, hogy újat kapjon. Páran lézengenek, ő is ráérősen nézelődik, eszébe jut, milyen volt, amikor már só […]

Bővebben
Hintaszék

A tavasz igazsága

Mindig így volt. Kemény, csontropogtató tél után érkeztek a gólyák, a fecskék, hozva az újabb reményt. Jó lenne, ha ez mindig így maradna, de nem. Most mintha örökké tartana a nélkülözés, a kétségbeesés, a félig-meddig beletörődés, azzal a keserű valósággal, hogy ez mégsem sem jó így: megalázó és igazságtalan. Oldalt fordult az ágyon. A szobában […]

Bővebben
Hintaszék

Sírversek

(Alkoholista) Itt hagyta a fogát, minden vagyonát, minek neki odaát, ott sem rágják a pálinkát.   (Szomszéd) A halál beállta: amikor a nején találta. A halál oka: a fészi foka.   (Baleset) Ártatlanul a fűbe haraptam, az ügy tisztázásáig előzetesben maradtam.   (Postás) Hiába bújt szekrénybe, amikor hazajött a férje, s ha nem éri a […]

Bővebben
Hintaszék

Menyegző

Áldja meg az Isten! – mondta hangosan, majd megemelte poharát. A nagy melegben igazán jólesett a fehérbor.

Bővebben
Hintaszék

Kassay Lajos százados esete a kakastollas csendőr őrmesterrel

Kassay Lajos Zalánpatak legmagasabb rangú katonatisztje volt. A nagyváradi hadapródiskolában tanult, az első világháborút már tisztként harcolta végig, majd internálása után Magyarországon folytatta a katonai pályafutását, ahol 1928-ban negyvenévesen őrnaggyá nevezték ki.

Bővebben
Hintaszék

hatezer karakter

hatezer karaktert írnék rád levennéd megkérlek a ruhád hatezer karaktert filctollal gericed mentén egy kis bordal arcodon haiku mindkettőn csúszna egy szonett a nyak-lejtőn hasadra elférne egy próza mellkasodra is el aprózva combjaid két merész kritika egy vádlin az ars poetica másikon istenes költészet lábujjon három pont vet véget   Bihari Csilla Rozália  

Bővebben
Hintaszék

Havas világ

Legényecske lehettem. Nagy hó volt. Tán még hóvihar is. Biciklivel mentem (inkább taszítottam) haza Szentgyörgyről Kőröspatakra. Az úton, abban a zord időben, rajtam kívül emberfiát nem lehetett látni.

Bővebben
Hintaszék

Költők a piacon

Csőd közelbe került a magyarországi Alexandra könyvesbolt-hálózat. Óriási adósságot halmozott fel, több száz alkalmazottja aggódhat a holnapi napért. Sepsiszentgyörgyön már hat éve csak emlék a Corvina, a Tortoma is megszűnt, a román könyvesbolt háromszor volt újraélesztve, de csak kimúlt.

Bővebben
Hintaszék

Találkozás

Sokáig szaladtam a töltéskövek között, lihegve, egész testem lucsokban fürdött. Nyár volt, távolról egy víztorony látszott, a vonat elrobogott Brassó felé. Uzonban voltam. Megpillantottam a vonatállomást, s valakit magába roskadva egy padon.

Bővebben

Erről tudott?

Áramszünet

Sepsibesenyőn október 24–27-ig naponta 8–16 óráig Dálnokban, valamint október 23–27. között naponta 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.